d

Įkurta Patentinių patikėtinių instituto akademija

PPI Valdybos sprendimu įkurta PPI Akademija, kurios tikslas būtų PPI narių ir kitų IN apsauga suinteresuotų asmenų švietimas, švietimo renginių organizavimas, IN apsaugos sklaida, informavimas apie PPI veiklą ir narystės didinimas.