Valdyba

PIRMININKĖ

Aušra PAKĖNIENĖAAA LawA. Goštauto 40B
LT-03163 Vilnius
Tel.: +370 5 252 66 76
Faks.:+370 5 252 66 70
info@AAALaw.eu

VALDYBOS NARIAI

Aušra PAKĖNIENĖAAA LawA. Goštauto 40B,
LT-03163 Vilnius
Tel.: +370 5 252 66 76
Faks.: +370 5 252 66 70
info@AAALaw.EU
dr. Nijolė Viktorija MICKEVIČIENĖ“NEMPATA” UABPanerių g. 79a
LT-48425 Kaunas
Tel.: +370 37 26 02 23
+370 686 40 510 (mob.)
Faks.:+370 37 30 86 68
nemlietuva@hotmail.com

VALDYBOS KOMPETENCIJA

  • šaukia Instituto Susirinkimus, sudaro jų darbotvarkes, rengia sprendimų projektus
  • organizuoja Susirinkimo sprendimų ir Instituto sprendimų įgyvendinimą
  • priima naujus Instituto narius bei šalina juos iš Instituto, tvarko Instituto narių sąrašą
  • sudaro Instituto veiklos strategiją, ateinančių metų biudžetą
  • rūpinasi patentinių patikėtinių kvalifikacija, organizuoja konferencijas, simpoziumus, seminarus, paskaitas, diskusijas, kursus, praktinius užsiėmimus, stažuotes užsienyje
  • sprendžia kitus klausimus bei uždavinius
 • Dokumentai