Valdyba

PIRMININKĖ

VALDYBOS NARIAI

Aušra PAKĖNIENĖAAA LawA. Goštauto 40B,
LT-03163 Vilnius
Tel.: +370 5 252 66 76
Faks.: +370 5 252 66 70
info@AAALaw.EU
Otilija KLIMAITIENĖAAA LawA. Goštauto 40B,
LT-03163 Vilnius
Tel.: +370 5 252 66 76
Faks.: +370 5 252 66 70
info@AAALaw.EU
Reda ŽABOLIENĖŽabolienė ir partneriai METIDAVerslo centras VERTAS
Gynėjų g. 16
LT-01109 Vilnius
Tel.+370 5 249 08 31
Tel.+370 5 249 08 32
Faks.+370 5 249 08 33
patent@metida.com
Eglė Mickevičiūtė-TiažkijienėAdvokatės Eglės Mickevičiūtės-Tiažkijienės kontora Šeimyniškių g. 22
LT-09312 Vilnius
Tel.+370 5 272 39 24
Mob.tel.+370 687 85880
Faks.+370 5 272 39 24
eglemt@gmail.com

VALDYBOS KOMPETENCIJA

  • šaukia Instituto Susirinkimus, sudaro jų darbotvarkes, rengia sprendimų projektus
  • organizuoja Susirinkimo sprendimų ir Instituto sprendimų įgyvendinimą
  • priima naujus Instituto narius bei šalina juos iš Instituto, tvarko Instituto narių sąrašą
  • sudaro Instituto veiklos strategiją, ateinančių metų biudžetą
  • rūpinasi patentinių patikėtinių kvalifikacija, organizuoja konferencijas, simpoziumus, seminarus, paskaitas, diskusijas, kursus, praktinius užsiėmimus, stažuotes užsienyje
  • sprendžia kitus klausimus bei uždavinius
 • Dokumentai