Struktūra

PIRMININKAS (-Ė)

VALDYBA

  • Valdybos pirmininkas (-ė)
  • Valdybos nariai

KOMITETAI

  • Patentinių patikėtinių įstatymo ruošimo
  • Profesinės kvalifikacijos kėlimo
  • Ryšių su Lietuvos Respublikos valstybiniu patentų biuru
  • Profesinės etikos
  • Bendradarbiavimo su kitomis asociacijomis