Ryšių su LR valstybiniu patentų biuru komitetas

Pagrindinis Komiteto tikslas – palaikyti ryšius su Valstybiniu patentų biuru.

Komiteto uždaviniai – teikti pasiūlymus dėl pramoninės nuosavybės objektų apsaugos įstatymų bei poįstatyminių aktų projektų, bendradarbiauti, rengiant patentinių patikėtinių egzaminus ir kvalifikacijos kėlimą, rengiant bendrus projektus su VPB, dalintis informacija apie pramoninės nuosavybės teisinę apsaugą VPB ir asociacijos nariais.

Komitetas teikia pasiūlymus Asociacijos prezidentui  ir prezidiumui dėl pramoninės nuosavybės objektų apsaugos įstatymų projektų, bendrų su VPB projektų, renginių, patentinių patikėtinių egzaminų ir kvalifikacijos kėlimo.

KOMITETO PIRMININKĖ

Aušra PakėnienėAAA LawJ. Jasinskio 16 A
LT-03163 Vilnius
Tel.: +370 5 252 66 76
Faks.: +370 5 252 66 70
a.pakeniene@AAALaw.EU

KOMITETO NARIAI

Juozas LapienisPušų g. 10-10
LT-08120 Vilnius
Tel.: +370 5 241 32 31
+370 685 11 286 (mob.)
Faks.: +370 5 241 32 31
juzalap@gmail.com
Otilija KlimaitienėAAA LawJ.Jasinskio 16 A
LT-03163 Vilnius
Tel.: +370 5 252 66 76
Faks.: +370 5 252 66 70
info@AAALaw.EU
Aurelija ŠidlauskienėDr. V.Šidlauskas ir partneriaiUAB K.Būgos g. 29
LT-44326 Kaunas
Tel.: +370 37 22 14 42
+370 698 787 25 (mob.)
Faks.: +370 37 22 14 42
aurelijosfirma@gmail.com
Vilija ViešūnaitėAdvokatų profesinė bendrija
"TRINITI LT"
L.Stuokos-Gucevičiaus g. 9
01122 Vilnius
Tel.: +370 5 231 22 11
+370 687 48 149 (mob.)
Faks.: +370 5 231 22 44
vilija.viesunaite@triniti.lt
Reda ŽabolienėAdvokatės
Redos Žabolienės
kontora METIDA
Verslo centras VERTAS
Gynėjų g. 16
LT-01109 Vilnius
Tel.:+370 5 249 08 30
Faks.: +370 5 249 08 33
patent@metida.lt
reda.zaboliene@metida.lt

Dokumentai