Profesinės kvalifikacijos kėlimo komitetas

Pagrindinis komiteto tikslas – padėti kelti kvalifikaciją visiems, susijusiems su darbu intelektinės nuosavybės srityje.

Komiteto uždaviniai – organizuoti kvalifikacijos kėlimo seminarus, susijusius su patentais, prekių ženklais ir dizainu.

Komitetas sudarė seminarų planą, skirtą patiems patentiniams patikėtiniams bei kitiems šios srities specialistams. Seminaruose mokoma kaip paduoti Europos ir tarptautines paraiškas elektroniniu būdu, nagrinėjama išradimų aprašymų ir apibrėžčių sudarymo ypatybės, kalbama apie komercines paslaptis ir jų saugiklius bei apie biotechnologinių išradimų apsaugą.

KOMITETO PIRMININKĖ

Birutė DauderienėAdvokatės
Redos Žabolienės
kontora METIDA
Verslo centras VERTAS
Gynėjų g. 16
LT-01109 Vilnius
Tel.:+370 5 249 08 30
Faks.: +370 5 249 08 33
birute.dauderiene@metida.lt

KOMITETO NARIAI

Jelena GerasimovičIĮ "Liudmila Gerasimovič,
Patentinis patikėtinis“
Vingrių g. 13-42
LT-01141 Vilnius
Tel.: +370 5 231 08 27
Faks.: +370 5 231 05 93
info@gerasimovic.com
Vytautas GuobysAteities g. 3-9
LT-08306 Vilnius
Tel.:+370 5 262 42 50
Faks.: +370 5 269 76 16
vgpatent.lt@gmail.com
Vaclovas KiškisAdomaičiai, Lavoriškių p-tas
LT-15032 Vilniaus raj.
Tel.: +370 673 44400
vaclovas@irii.lt
vaclovas@patentas.lt
Otilija KlimaitienėAAA LawJ.Jasinskio 16 A
LT-03163 Vilnius
Tel.: +370 5 252 66 76
Faks.: +370 5 252 66 70
info@AAALaw.EU
Ona VaičiulienėV. Druskio g. 9-46
LT-04306 Vilnius
Tel.: +370 5 244 47 49
+370 611 37 406 (mob.)
Faks.: +370 5 244 47 49
ovaic@takas.lt

Dokumentai