Prezidiumas

PIRMININKĖ

dr. Nijolė Viktorija MICKEVIČIENĖ“NEMPATA” UABPanerių g. 79a
LT-48425 Kaunas
Tel.: +370 37 26 02 23
+370 686 40 510 (mob.)
Faks.:+370 37 30 86 68
nemlietuva@hotmail.com

PREZIDIUMO NARIAI

Vitalija BANAITIENĖUAB „TARPINĖ“A.P.Kavoliuko g. 24-152
LT-04328 Vilnius
Tel.: +370 5 230 56 52
+370 699 02023 (mob.)
Faks.: +370 5 248 97 37
banaitiene@tarpine.lt
Aušra PAKĖNIENĖAAA LawJ.Jasinskio 16 A,
LT-03163 Vilnius
Tel.: +370 5 252 66 76
Faks.: +370 5 252 66 70
info@AAALaw.EU
dr. Nijolė Viktorija MICKEVIČIENĖ“NEMPATA” UABPanerių g. 79a
LT-48425 Kaunas
Tel.: +370 37 26 02 23
+370 686 40 510 (mob.)
Faks.:+370 37 30 86 68
nemlietuva@hotmail.com
Aurelija ŠIDLAUSKIENĖDr. V.Šidlauskas ir partneriai, UABK.Būgos g. 29
LT-44326 Kaunas
Tel.: +370 37 22 14 42
+370 698 787 25 (mob.)
Faks.: +370 37 22 14 42
aurelijosfirma@gmail.com

PREZIDIUMO KOMPETENCIJA

  • šaukia Asociacijos Susirinkimus, sudaro jų darbotvarkes, rengia sprendimų projektus
  • organizuoja Susirinkimo sprendimų ir Prezidiumo sprendimų įgyvendinimą
  • priima naujus Asociacijos narius bei šalina juos iš Asociacijos, tvarko Asociacijos narių sąrašą
  • sudaro Asociacijos veiklos strategiją, ateinančių metų biudžetą, tvirtina Asociacijos etatų sąrašą, pagal kurį priimami į darbą Asociacijos darbuotojai
  • rūpinasi patentinių patikėtinių kvalifikacija, organizuoja konferencijas, simpoziumus, seminarus, paskaitas, diskusijas, kursus, praktinius užsiėmimus, stažuotes užsienyje
  • sprendžia kitus klausimus bei uždavinius, kurie nepriskirti Susirinkimo ar Prezidento kompetencijai
 • Dokumentai