PRAŠYMAS PATVIRTINTI PATENTINIO PATIKĖTINIO KVALIFIKACIJOS, ĮGYTOS LIETUVOS RESPUBLIKOJE, ATITIKTĮ EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS 2005/36/EB DĖL PROFESINIŲ KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMO REIKALAVIMAMS