Patentinis patikėtinis

Patentinis patikėtinis – tai fizinis asmuo, Lietuvos Respublikos arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, turintis aukštąjį universitetinį techninį, gamtos mokslų, matematikos, kompiuterijos ar teisinį išsilavinimą, ne mažesnį kaip 5 metų praktinio darbo stažą pramoninės nuosavybės apsaugos srityje ir Valstybiniame patentų biure išlaikęs patentinio patikėtinio egzaminą.

Patentinis patikėtinis atstovauja registruojant prekių ženklus, dizainą ir išradimus Valstybiniame patentų biure (toliau VPB), Europos patentų organizacijoje (toliau EPO), Vidaus rinkos derinimo tarnyboje (toliau VRDT), pasaulinėje intelektinės nuosavybės organizacijoje (toliau PINO). Patentinis patikėtinis teikia konsultacijas išradimų, prekių ženklų, dizaino registracijos klausimais ir ruošia atitinkamas teisių perdavimų, licencines sutartis.  Jis taip pat įvertina ar techninis sprendimas gali būti patentuojamas išradimu, ruošia išradimų aprašymus, įvertina ženklų ir dizaino registrabilumą.

Gindamas klientų pažeistas teises patentinis patikėtinis atstovauja klientams teisminėse ir ikiteisminėse institucijose (VPB, VRDT, EPO).

Patentinis patikėtinis yra susijęs su keliomis disciplinomis, kur persipina teisė, komercija ir technologijos. Jis turi turėti galimybių ir įgūdžių perprasti: mokslinius ir techninius faktorius, bei teisinius ir komercinius aspektus. Patentinis patikėtinis turi gerai mokėti kalbą raštu ir žodžiu, privalo nuolat gilinti savo žinias. Be to, patentinių patikėtinių etikos kodeksas draudžia patentiniam patikėtiniui atskleisti kliento jam patikėtą konfidencialią informaciją.

Reikalavimus patentiniam patikėtiniui, kvalifikacinių egzaminų ir įrašymo į patentinių patikėtinių registrą, kurį tvarko Valstybinis patentų biuras, tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-20 nutarimu nr. 362 „Dėl pramoninės nuosavybės teisinės apsaugos  Lietuvos Republikoje“  priimti ir vyriausybės 2004-05-03 nutarimu nr. 539 pakeisti  „Patentinių patikėtinių nuostatai“. Patvirtinus šiuos nuostatus  pirmieji egzaminus išlaikė ir registruotais patentiniais patikėtiniais tapo tie specialistai, kurie jau turėjo daug patirties šį darbą dirbdami Lietuvos aukštosiose mokyklose, mokslinio tyrimo institutuose, didžiosiose įmonėse. Jiems teko didžiausias darbo krūvis perregistruojant Lietuvoje anksčiau TSRS galiojusius pramoninės nuosavybės objektų dokumentus.

Patentinių patikėtinių nuostatai
Patentinių patikėtinių įstatymo projektas