Nuorodos

VPBLietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, įsteigtas 1991 m., yra Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija, valstybės biudžetinė įstaiga, vykdanti valstybinį pramoninės nuosavybės objektų (išradimų, dizaino, prekių ženklų ir puslaidininkinių gaminių topografijų) apsaugos įteisinimą Lietuvoje. 2000 m. Valstybinis patentų biuras priskirtas Teisingumo ministerijos reguliavimo sričiai. 

Lietuvos Ūkio ministerijatai Lietuvos Vyriausybės pagrindinė institucija, atliekanti Lietuvos Respublikos ūkio reikalų srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendinanti valstybės politiką šiose srityse.

LRTMLietuvos Respublikos teisingumo ministerija yra  Lietuvos Vyriausybės  pagrindinė institucija, atsakinga už Lietuvos Respublikos įstatymų ir LRV nutarimų rengimą, kitų teisės aktų projektus, padedanti kartu su kitomis valstybės ir visuomeninėmis institucijomis rengti Lietuvos Respublikos įstatymų, LRV nutarimų ir kitų teisės aktų projektus

MITAMokslo, inovacijų ir technologijų agentūra yra pagrindinė valstybės institucija, atsakinga už inovacijų politikos įgyvendinimą šalyje. MITA teikia nemokamas paslaugas verslo, mokslo, pramonės ir viešojo sektoriaus atstovams, kurie domisi tarptautinės partnerystės galimybėmis ir nacionaline parama mokslinių tyrimų, technologijų ir inovacijų projektams. Pagrindinė veikla apima nacionalinių ir tarptautinių taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės (technologinės) plėtros ir inovacijų programų administravimą, konkursinį šių programų projektų finansavimą.

LTB1957 m. rugpjūčio 13 dieną LTSR Liaudies ūkio tarybos nutarimu buvo įsteigta Centrinė mokslinė techninė biblioteka (CMTB).  Bibliotekos fondo pagrindu tapo Lengvosios pramonės ir kitų reorganizuotų ministerijų spaudinių fondai. Svarbiausioji bibliotekos funkcija, išlikusi esmine iki šių dienų, buvo aptarnauti Respublikos pramonės specialistus technine ir ekonomine literatūra. Glaudžių bendradarbiavimo ryšių su Europos patentų tarnyba (EPO) dėka buvo gautos duomenų bazės ir kompiuterinė įranga patentinės informacijos centrų plėtotei Lietuvoje. Dėka abipusio pasikeitimo su 43 pasaulio patentų tarnybomis, PIC patentų fondas pastoviai pasipildo naujausia patentine dokumentacija popierinėje formoje, CD-ROM bei DVD-ROM diskuose.

PINOtai pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija, įkurta 1967 m., kurios būstinė yra Šveicarijoje. Organizacijos veikla susijusi su intelektinės nuosavybės objektų (ženklų, patentų, dizaino, autorių teisių ir kt.) apsaugos bei naujumo ir kūrybiškumo skatinimu visame pasaulyje. PINO vienija 185 šalis. 

EPOtai Europos patentų organizacija, įkurta 1977 m., po 1973 m. Miunchene pasirašytos Europos patentų konvencijos dėl išradimų apsaugos. Tai tarpvyriausybinė organizacija, kurios veiklą kontroliuoja Administracinė taryba. EPO būstinė yra Vokietijoje. Šiuo metu organizacija vienija 38 šalis. 

VRDT – tai Europos Bendrijos pramoninės nuosavybės tarnyba, atliekanti intelektinės nuosavybės objektų registraciją. VRDT, įkurta 1994 m., yra oficiali institucija, vykdanti Bendrijos prekių ženklų tvarkymo procedūras nuo 1996 m., o Bendrijos registruotųjų dizainų procedūras – nuo 2003 m. VRDT vienija visas Europos Bendrijos šalis nares, jos būstinė yra Ispanijoje. 

AIPPI tai Tarptautinė intelektinės nuosavybės apsaugos asociacija, įkurta 1897 m., netrukus po 1883 m. pasirašytos Paryžiaus konvencijos dėl Pramoninės nuosavybės apsaugos. Tai politiškai neutrali, nesiekianti pelno organizacija, kurios būstinė yra Šveicarijoje. Šiuo metu organizacija turi virš 8000 narių, atstovaujančių daugiau nei 100 šalių. 

AIPPI Lietuvos grupėtai savarankiška, nepriklausoma visuomeninė organizacija, laisvanoriškumo bei demokratijos pagrindu vienijanti Lietuvos Respublikos piliečius, ir užsieniečius, suinteresuotus intelektinės nuosavybės apsaugos sistemos tobulinimu, dirbančius intelektinės ir patentinės teisės srityse bei besidominčius intelektinės nuosavybės apsaugos problemomis. Grupės veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją.

EPIEuropos patentinių patikėtinių institutas yra  EPO profesionalių atstovų institutas, kuris pradėjo savo gyvavimą nuo Europos patentų konvencijos (EPC). EPI vadovaujasi Europos patentų organizacijos Administracinės tarybos priimtomis nuostatomis. Tai tarptautinė nevyriausybinė organizacija, tvarkoma pagal valstybinę teisę ir turinti savo įstatus bei profesinio elgesio kodeksą. Šiuo metu Institutas vienija apie 10000 narių iš 38 Europos šalių išįvairių pramonės ir kitų verslo sričių.