Naujienos

Priimtas Patentinių patikėtinių įstatymas.

Birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Seime priimtas Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių įstatymas. Įstatymas reglamentuoja reikalavimus asmenims, siekiantiems tapti patentiniais patikėtiniais, pripažinimą patentiniu patikėtiniu, apibrėžia patentinių patikėtinių profesinės veiklos ir savivaldos sąlygas, veiklos sustabdymą ir nutraukimą, patentinių patikėtinių profesines teises ir pareigas.

Patentinis patikėtinis yra fizinis asmuo, teikiantis įvairias paslaugas pramoninės nuosavybės apsaugos srityje (atstovavimas Valstybiniame patentų biure, konsultavimas, paieškos ir kitos paslaugos, susijusios su pramoninės nuosavybės objektų registravimu, teisių apsauga ir gynimu). Patentiniai patikėtiniai yra privatūs asmenys, teikiantys paslaugas klientams paslaugų ar atstovavimo sutarčių pagrindais.

Patentinių patikėtinių paslaugomis naudotis neprivaloma, išskyrus atvejus, kai asmenys, besikreipiantys į Valstybinį patentų biurą, yra iš valstybių, kurios nepriklauso Europos Sąjungai, Europos ekonominei erdvei ar Europos patentų organizacijai.

iuo metu Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių registre yra įrašyti 54 patentiniai patikėtiniai. Jų veiklos sąlygas reglamentuoja Patentinių patikėtinių nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 362.

Patentinių patikėtinių įstatymas įsigalios 2018 m. kovo 15 d. Atkreiptinas dėmesys, kad įstatymo 29 str. 4 dalis nustato tam tikras pereinamąsias nuostatas patentiniams patikėtiniams, kurie iki įstatymo įsigaliojimo yra įrašyti į Patentinių patikėtinių registrą.

Pagal VPB tinklapio informaciją.

Paskelbta Naujienos.
<<<