Naujienos

Gerbiamieji,

Sveikiname pramoninės nuosavybės apsaugos sistemos atkūrimo Lietuvoje 25 metų proga ir kviečiame susipažinti su Lietuvos technikos bibliotekos parengta virtualia paroda.

http://www.tb.lt/PIC/1990-PNA/index.html

http://www.tb.lt/PIC/1990-PNA/asociacija.html

Pagarbiai,
Lietuvos technikos biblioteka
Patentinės informacijos centras

www.tb.lt

Patentinių patikėtinių asociacija, vienijanti Lietuvoje registruotus patentinius patikėtinius, buvo įkurta 1993 metų birželio mėnesį. Asociacijos narių tikslas yra tobulinti profesinius įgūdžius, kurti ir plėtoti pramoninės nuosavybės apsaugos sistemą Lietuvoje, rūpintis, kad tarptautinės sutartys ir kiti teisės aktai deramai atspindėtų Lietuvos interesus, propaguoti sąžiningos konkurencijos principus.

Asociacijos nariai gilinasi į įvairių teisės aktų pakeitimus, nuolat bendradarbiauja su Valstybinio patentų biuro specialistais ir stengiasi, kad visuomet turėtų galimybes suteikti klientams kvalifikuotas paslaugas.

2014 m. gegužės 29 d. Lietuvos patentinių patikėtinių asociacija paminėjo 20 m. veiklos jubiliejų.

Šventė vyko Vytauto Kasiulio dailės muziejuje. Asociaciją jubiliejaus proga sveikino teisingumo viceministras Paulius Griciūnas. Žodį tarė Valstybinio patentų biuro direktoriaus pavaduotoja Lina Mickienė, prisiminimais dalijosi ir pasiekimais džiaugėsi pirmieji asociacijos prezidentai Marius Jakulis Jason, Leonas Kučinskas bei dabartinė asociacijos prezidentė Otilija Klimaitienė. Susirinkusiems svečiams pasirodymą surengė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai. Šventės metu apdovanoti patentiniai patikėtiniai, dirbantys šioje srityje daugiau nei 40 metų.

Švęsdami 20 metų jubiliejų, Patentinių patikėtinių asociacijos atstovai pastebi, kad Lietuvoje vis labiau vertinamos inovacijos ir teisinė išradimų apsauga.

„Per pastaruosius dvidešimt metų matėme, kaip į teigiamą pusę keitėsi mokslininkų ir verslo atstovų požiūris į patentinę apsaugą. Lietuvių išradėjai dėl kuriamų išradimų vis labiau vertinami tiek vietinėje, tiek pasaulinėje rinkoje. Didėjant konkurencijai išaugo poreikis apsaugoti kuriamus išradimus, o patentinė apsauga vis labiau vertinama kaip būtina verslo sudedamoji dalis, ypač žvalgantis į užsienio rinkas“, – sakė Otilija Klimaitienė, Patentinių patikėtinių asociacijos prezidentė.

Lietuvoje į patentinius patikėtinius dažniausiai kreipiasi informacinių technologijų, mechanikos, farmacijos, biotechnologijų įmonės. Šalyje šiuo metu aktyviai veikia 58 patentiniai patikėtiniai. Dauguma jų turi ir teisinį, ir techninį išsilavinimą.

Patentinių patikėtinių stovyklos

Patentinių patikėtinių vasaros stovyklos prasidėjo 2011 metais, ir jau tapo tradicija kiekvienais metais rugsėjo pirmą ar antrą savaitgalį susitikti su kolegomis Palangoje (2014 m. Dubičiuose) ir ne tik pabendrauti, bet ir skirti laiko profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui. Per tuos metus organizuotos penkios stovyklos:

2011 metai, organizatorius „AAA Law“, Palanga. Pradėti naują mūsų profesijos žmonių susitikimų tradiciją paskatino būtinybė stiprinti profesinį bendradarbiavimą ir aktyviau spręsti visai rinkai aktualius klausimus. Tarp tokių aptartų temų buvo patentinio patikėtinio profesijos tęstinumas ir geros veiklos praktikos sklaida, klientų intelektinės nuosavybės apsaugos stiprinimo galimybės“. Klausėmės psichologės paskaitos „Savęs apgaudinėjimo būdai”.

2012 metai, organizatorius „Tarpinė”, Palanga. Pokalbiai ne tik apie profesiją, bet ir apie laiko planavimą, kurio mums taip trūksta.

2013 metai, organizavo kaunietės Aurelija Šidlauskienė ir Nijolė Mickevičienė, Palanga. Susipažinome su Klaipėdos krašto istorija, dalyvavome ekskursijoje po senąją Palangą ir „Stumbro“ produkcijos degustacijoje.

2014 metai, organizatorius „Metida“, Dzūkija, Dubičiai. Klausėmės dainininkės Gintarės Skėrytės bei vargonininkės Dalios Jatautaitės, mokėmėsi šiaurietiško ėjimo su lazdomis, klausėsi teorinės paskaitos „Abipusę vertę kurianti komunikacija“, dainavome kartu su Dubičių etnografiniu ansambliu „Lakštutės“.

2015 metai, organizatorius „Intels“, Palanga. Stovyklos tema – „KELIAUSIME PO VAIKYSTĖS ŠALĮ“, mokėmės gaudyti gintarą Baltijos jūroje, Klausėmės patentinės patikėtinės Genovaitės Sruogienės paskaitos apie vaikų išradimus. Vyko kitos malonios linksmybės.

Paskelbta Naujienos.
<<<