News

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr.337, kuriuo pavedama Mokslo ir studijų departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės laikinai vykdyti valstybinės patentų tarnybos funkcijas ir užtikrinti valstybinę intelektualinės techninės kūrybos rezultatų – išradimų, pramoninių pavyzdžių, prekių bei paslaugų ženklų apsaugą:

Paskelbta News.
<<<