Naujienos

2015 gegužės 8 dieną vyko Kvalifikacijos kėlimo grupės organizuotas seminaras, kurį skaitė Europos patentinis patikėtinis, Estijos patentinis patikėtinis Margus SARAP.
Seminaro metu M. Sarap trumpai papasakojo apie Estijos IN registravimo ir gynimo ypatumus bei teisinį pagrindą, papasakojo apie problemos-sprendimo požiūrio taikymą, nustatant išradimo lygį.
Svečias pateikė įdomių sprendimų patentų bylose Estijos Aukščiausiame teisme.

Paskelbta Naujienos.
<<<