Kas yra patentinis patikėtinis

Patentinis patikėtinis – tai fizinis asmuo, Lietuvos Respublikos arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, turintis aukštąjį universitetinį techninį, gamtos mokslų, matematikos, kompiuterijos ar teisinį išsilavinimą, ne mažesnį kaip 5 metų praktinio darbo stažą pramoninės nuosavybės apsaugos srityje ir Valstybiniame patentų biure išlaikęs patentinio patikėtinio egzaminą.

Be pagrindinio darbo prekių ženklų, dizaino ir patentų paraiškų teikimo VPB, EPO, OHIM, WIPO, patentinis patikėtinis dažnai konsultuoja klientus, mokslininkus ar darbuotojus intelektinės nuosavyybės klausimais ir įvertina jų laisvę veikti, atsižvelgdamas į galimą kitų asmenų į intelektinę nuosavybių teisių egzistavimą ir išlaiko jų “konfidencialias paslaptis”. Patentinis patikėtinis taip pat gali būti susijęs su išradimų licencijavimu ir su tuo susijusiu konsultavimu, pavyzdžiui naujų technologijų sutarčių parengimu.

Be to, jei atsiranda ar yra įtariamas pažeidimas pramoninės nuosavybės apsaugos srityje, jis gali būti įtrauktas į ginčus ir turi teisę atstovauti savo klientą apygardos teisme.
Patentinis patikėtinis yra susijęs su keliomis disciplinomis, kur persipina teisė, komercija ir technologijos. Jis turi turėti galimybių ir įgūdžių perprasti abu: mokslinius ir techninius faktorius, bei teisinius ir komercinius aspektus. Patentinis patikėtinis turi gerai mokėti kalbą raštu ir žodžiu ir galėti veikti kaip tarpininkas tarp atskirų šalių, bei nuolat gilinti savo žinias.

Reikalavimus patentiniam patikėtiniui, kvalifikacinių egzaminų ir įrašymo į patentinių patikėtinių registrą, kurį tvarko Valstybinis patentų biuras, tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-20 nutarimu nr. 362 „Dėl pramoninės nuosavybės teisinės apsaugos  Lietuvos Republikoje“  priimti ir vyriausybės 2004-05-03 nutarimu nr. 539 pakeisti  „Patentinių patikėtinių nuostatai“. Patvirtinus šiuos nuostatus, pirmieji egzaminus išlaikė ir registruotais patentiniais patikėtiniais tapo tie specialistai, kurie jau turėjo daug patirties šį darbą dirbdami Lietuvos aukštosiose mokyklose, mokslinio tyrimo institutuose, didžiosiose įmonėse. Jiems teko didžiausias darbo krūvis perregistruojant Lietuvoje anksčiau TSRS galiojusius pramoninės nuosavybės objektų dokumentus.

Paskelbta Informacija.
<<<