Naujienos

2014 m. sausio 29 d. įvyko pirmasis šiais metais Patentinių patikėtinių asociacijos suorganizuotas seminaras tema „Konfidenciali informacija intelektinės nuosavybės srityje, jos apsaugos būdai ir atsakomybė“.

Šis seminaras buvo skirtas patentiniams patikėtiniams bei specialistams, kurie ruošia komercinių paslapčių bei kitokias verslo sutartis. Pranešimą skaitė patentinė patikėtinė Ona Vaičiulienė, kuri šiuo metu specializuojasi įmonių komercinių paslapčių bei konfidencialios informacijos apsaugos srityje.

Seminaro metu buvo apžvelgtas komercinių paslapčių teisinis reglamentavimas, joms keliami reikalavimai bei jų apsaugos būdai ir priemonės. Pranešėja pasidalino patirtimi kaip sudaromos konfidencialumo sutartys bei kokia gresia atsakomybė už pažeidimus šioje srityje.

Šiais metais numatomi artimiausi seminarai: patentabilumo kriterijai, pranešėjas V.Kiškis (2014 m. vasario pabaiga); biotechnologinių išradimų apsauga, pranešėja J. Gerasimovič (2014 m. kovo pabaiga); elektroninis paraiškų padavimas, pranešėja V. Mikutienė (data derinama).

Paskelbta Naujienos.
<<<