Profesinės etikos komitetas

Pagrindinis Komiteto tikslas – parengti profesinės etikos kodekso projektą,  skundų dėl profesinės etikos pažeidimo pateikimo bei drausmės bylų nagrinėjimo taisykles, ruošti kitus su patentinių patikėtinių profesine etika ir drausmės bylų nagrinėjimu susijusių dokumentų projektus.

Komiteto uždaviniai – parengti patentinių patikėtinių  profesinės etikos kodekso projektą, aptarti bei parengti skundų dėl patentinių patikėtinių profesinės etikos kodekso pažeidimo pateikimo bei drausmės bylų nagrinėjimo taisykles (procedūras), bendradarbiauti su patentinių patikėtinių įstatymo rengimo grupe klausimais, susijusiais su profesinės etikos prasižengimų prevencija bei nuobaudomis, bendradarbiauti su Europos patentinių patikėtinių instituto disciplinos komitetu, bendrai svarstant iškylančius klausimus bei teikti atsakymus į EPI disciplinos komiteto iškeltus klausimus dėl atitinkamų Lietuvos teisės nuostatų galiojimo profesinės etikos ir disciplinos srityje.

KOMITETO PIRMININKĖ

Inga LukauskienėAdvokatės
Redos Žabolienės
kontora METIDA
Verslo centras VERTAS
Gynėjų g. 16,
LT-01109 Vilnius
Tel.:+370 5 249 08 30;
Faks.: +370 5 249 08 33
inga.lukauskiene@metida.lt

KOMITETO NARIAI

Vitalija BanaitienėUAB TARPINĖA.P.Kavoliuko g. 24-152
LT-04328 Vilnius
Tel.: +370 5 230 56 52
+370 699 02023 (mob.)
Faks.: +370 5 248 97 37
banaitiene@tarpine.lt
Edita IvanauskienėAdvokatės
Editos Ivanauskienės
kontora
Vokiečių g. 7-2,
LT-01130 Vilnius
Tel./Faks.: +370 5 277 77 04
+370 686 11 584 (mob.)
edita_ivanauskiene@yahoo.com
edita.ivanauskiene@eiip.lt
Jurga PetniūnaitėAAA LawJ.Jasinskio 16 A,
LT-03163 Vilnius
Tel.: +370 5 252 66 76
Faks.: +370 5 252 66 70
j.petniunaite@AAALaw.EU
Gvidas UrbonasK. Donelaičio g. 33-101
LT-44240 Kaunas
+370 37 324 432
+370 698 83 666 (mob.)
gvidasu@gmail.com

Dokumentai