Naujienos

2014 m. kovo mėn. 13 d. įvyko Kvalifikacijos kėlimo grupės suorganizuotas seminaras tema „Išradimo patentabilumo kriterijai. Apibrėžtis“. Šis seminaras buvo skirtas patentiniams patikėtiniams bei specialistams, kurie ruošia išradimų aprašymus. Seminare pranešimą skaitė patentinis patikėtinis, technologijos mokslų daktaras Vaclovas Kiškis, turintis ilgametę inžinerinio darbo patirtį. V. Kiškis teikia patentinio patikėtinio paslaugas Lietuvoje ir Europoje, konsultuoja patentabilumo ir alternatyvios pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais.

Seminaro metu buvo aptarti klausimai, susiję su išradimo patentabilumo kriterijais, išradimo apibrėžties sudarymu bei išnagrinėta keliasdešimt publikuotų išradimų apibrėžčių.

 

Paskelbta Naujienos.
<<<